Scarsità :

Rareté :

 

« Ad ugni morti di vescu. »  (v. morti, preti)

A chaque mort d’évèque. (Rarement)

« Lacrimi di preti è sudori di cantuneri. »  (v. preti)

Larmes de prêtre et sueur de cantonnier. (Rareté)

Stu pruverbiu pari avè pocu stima è pocu cunsiderazioni à i lacrimi di u preti. Sarani presi pà un cumpurtamentu falsu ? U cantuneri hè monda sprizzatu in u so travaddu. Si và sin’à dì « ch’idd’ùn hè micca u cantuneri chì teni u vanghinu ma ch’idd’hè u vanghinu chì teni u cantuneri rittu ».

Ce proverbe semble accorder peu de crédit aux larmes du curé. Serait-ce considéré comme un comportement hypocrite ? Le cantonnier souffre d’un discrédit quant aux efforts consentis pour son travail. On se risque même à dire que « ce n’est pas le cantonnier qui tient la pelle mais que c’est la pelle qui tient le cantonnier debout ».

« A robba scarsa hè sempri più cara. »

Les produits rares sont toujours plus chers.

«  Merce rara è sempre cara. » (Talianu)

 « Hè cum’è i cavalli verdi. »  (v. cavaddu)

Rare comme les chevaux verts.

« Tantu più raru, tantu più caru. »  (v. amori)

Plus il est rare plus on y tient.

«  Cosa rara, assai più cara. » (Talianu)

 «  Il n’y eut jamais de lion à bon marché (ce qui est rare est cher). » (G. Herbert, 1 656)

« Scarsu com’è i topi rossi.” (v. topu)

Rare comme les souris rouges.

«  Raro come le mosche bianche. » (Talianu)

«  Rare comme le loup blanc. » (Français)

«  Rare comme le merle blanc (comme le mouton à cinq pattes). » (Français)

« Ùn lu dà mancu pà tuttu l’oru di u Migliacciaru. »  (v. paesi)

Ne pas le donner même pour tout l’or de Migliacciaru.

«  Il ne le donne pour rien au monde. » (Français)

«  Ne pas le donner pour tout l’or du monde. » (Français)

« Ci n’era una in Bavedda si n’hè morta di cacaredda. »  (v. paesi)

Il en restait une seule à Bavedda, mais elle est morte de diarrhée. (Se dit de qqn. de rare, d’exceptionnel)

« Ùn si ne trova, mancu per fanne medicina. »

Impossible d’en trouver, même si on en a besoin pour se soigner.

« Ùn si ne trova per more. »

Il est absolument impossible d’en trouver.

« Hà quattru capiddi in capu. »

Il a quatre cheveux sur la tête. (Le nombre quatre exprime ici la rareté)

« Rari cum’è i campanili. »

Rarissimes, comme les gâteaux que l’on fait à Pâques.