Vicini :

Voisins :

 

 

U vicinu à spissu tinutu caru com’è un parenti è ancu di più. Teni una piazza impurtanti in a vita di tutti i ghjorna. A parola « vicinu » avè duppiu signifacatu : vicinu a distanza, ma dinò vicinu da u cori. di sicuru quiddu chì aiutu è chì susteni a famidda in casu di bisognu. Meddu à tenasi incù u so vicinu, ancu s’idd’hà qualchì difettu o qualchì mendu.

Le voisin est souvent apprécié et aimé comme un parent et même davantage. Il occupe une place privilégiée dans la vie quotidienne. Le mot « voisin » peut avoir une double signification : voisin à cause de la distance, mais aussi voisin du cœur. C’est certainement celui qui aide et qui soutient la famille en cas de besoin. Mieux vaut être « proche » de son voisin, même s’il a quelque défaut ou quelque toc.

« À chì lascia i so vicini un mendu, ni trova un altru chì n’ centu. »

Qui laisse un voisin pour un sien défaut, en trouve un autre qui en a cent.

 «  Ne juge pas ton voisin. » (Bouddhiste siamoise)

« Que celui qui n’est pas content de son voisin recule sa maison. » (Belge)

Ci i loca induva ùn si devi attinzioni à quiddu chì à cantu. L’impurtanza datta à u locu o à u fattu

Il existe des endroits où l’on doit se méfier de son voisin. L’importance est donnée au lieu ou au fait.

“In ghjesia è à u mulinu, ùn si guarda u so vicinu.”

A l’église et au moulin, on ne fait pas attention à son voisin.

«  a messa, à u mulinu ùn aspettà u to vicinu. »

N’attends pas ton voisin pour aller à la messe ou au moulin.

Par campà in bona armunia è in piena cunfindenza ci voli sempri à tena contu i so vicini, valini quant’è parintia :

Pour vivre en bonne harmonie et en pleine confiance il faut savoir tenir compte de ses voisins, ils valent autant que des parents :

“A to vicina hè a to cucina.” (v.casa, cucina)

Tes voisins sont tes cousins.

“ Amate i vicini, senza togliere i confini.” (Talianu)

“ Anche una regina ha bisogno della vicina.” (Talianu)

“ Casa che ha un buon vicino, val più qualche fiorino.” (Talianu)

“ Casa che ha un buon vicino, val più qualche fiorino.” (Talianu)

« El que buen vecino tiene a su puerta, puede dormir a pierna suelta. »  (Spagnolu)

 «  Celui qui a un bon voisin vendra sa maison plus cher. » (Tchèque)

« Choisir ses voisins est plus important que choisir sa maison. » (Chinois)

«  Nous faisons nos amis, nous faisons nos ennemis ; mais Dieu fait notre voisin. » (G.-K. Chesterton)

«  Nul n’est si riche qu’il n’ait besoin d’un bon voisin. » (Danois)

«  Qui a bon voisin a bon matin. » (Français)

«  primu u vicinatu chè u parentatu. »

Le voisinage vient avant la parenté.

« Vicinanza, fratellanza. »

Voisinage, fraternité.

«  Vicinanza è mezza parentela. » (Talianu)

«  U vicinatu è menzu parentatu. » (Calabria)

 «  Mieux vaut une bonne voisine qu’une sœur éloignée. » (Danois)

« Mieux qu’un parent éloigné, un voisin proche. » (Basque)

In u pruverbiu chì suveta risorti u carattaru riligiosu di u pani è di u vinu, simbuli di spartera, supratuttu incù u so vicinu :

Dans le proverbe qui suit transparaît le caractère religieux du pain et du vin, symbole du partage, particulièrement avec son voisin :

« Chì hà pani è vinu pò invità u so vicinu. » (v. casa, manghjà è bia)

Avec du pain et du vin, on peut inviter son voisin.

“ Chi ha pane e vino, sta meglio del suo vicino.” (Talianu)

 «  Le pain et le vin sont le commencement d’un festin. » (Savoie)

« Avec du pain et du vin on peut faire du chemin. » (Catalan)

« Le pain du voisin a goût du fromage. » (Catalan)

Disgraziatu quiddu chì un cattivu vicinu :

Malheur, lorsqu’on a un mauvais voisin :

« Diu ti libari d’un cattivu vicinu è d’un principianti viulinu. »  (v. brami, prigheri)

Dieu te préserve d’un mauvais voisin et d’un apprenti violon.

«  Dio ti salvi da cattivo vicino, e da principiante di violino. » (Toscana)

«  A cattivi vicini, non prestar mai quattrini. » (Talianu)

«  Chi ha cattivo vicino, ha mal mattino. » (Talianu)

«  Chi ha mal vicino, ha il mal mattutino. » (Talianu)

«  Cativa vicinanza, pèg dei dolor de panza. » (Lombardia)

 «  Qui a mal voisin a mal matin. » (Français)

«  Qui a fille, vigne ou jardin, doit se garder de son voisin. » (Allemand)

«  Le mauvais voisin donne une aiguille sans fil. » (Brésilien)

Pocu ben vistu è pocu amatu u cattivu vicinu. à spissu ghjastimatu :

Mal vu et peu aimé le mauvais voisin. Il est souvent blasphémé :

« Ch’iddu durghi u me mal’ vicinu com’è a nivi marzulina ! »  (v. mesi, ghjastimi)

Puisse mon mauvais voisin vivre autant que la neige au mois de mars.

 C.à.d. pas longtemps. (Malédiction)

«  Durassi tantu la mala vicìna, quantu dura la nivi marzulìna. »(Calabria)

A sprissioni chì veni significattiva par sprima l’avvicinera materiali è umana :

L’expression qui suit est significative pour exprimer le rapprochement aussi bien matériel qu’humain :

 «  (stani) porta à porta. »

Être le voisin immédiat de qqn.

L’invidia ! Chì brutta malatia ! A donna di l’altri sempri più bedda, u granu di l’altri sempri più beddu !...

L’envie ! Quelle mauvaise maladie ! La femme des autres est toujours plus belle, le grain du voisin est toujours plus beau !...

« In lu campu di u vicinu, u granu pare sempre più bellu. »  (v.invidia)

Le blé est toujours plus beau dans le champ du voisin. De l’envie de ce que l’on a pas.

« Coci, coci, caccavaccia, pien’ di fogli è d’armuraccia.

Dici lu me malvicinu ch’è stò à carni vacina.

Durghi lu me malvicinu quant’è a nivi marzulina ! »  (v.marzu)

Tu peux cuire marmite, pleine de feuilles et d’herbes pour la soupe.

Mon mauvais voisin dit que je mange tout le temps de la viande de bœuf.

Que mon mauvais voisin vive autant que la neige de mars.