SUNTA    (Sommaire)

 

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Opari cunsultati Bibliographie

 

Introduzzioni  (Introduction)

A

Abitudina    (Habitude)

Accordu   (Accord)  

Agricultura , Mesi (Agriculture)

Affizzioni   (Affection)  

Aiutu   (Aide ; entraide)

Alizzioni (Elections)

Altruisimu   (Altruisme)  

Allusinghera, Alliscera   (Hypocrisie, Flatterie)

Amicizia, Numicizia  (Amitié)

Amori   (Amour)

Animali citati in i pruverbii  (Animaux cités dans les proverbes)

Apparenza  (Apparence)

Arti   (Art)  

Arubbera (Vol)

Astiu   (Ambition) 

Astutezza   (Finesse de jugement)  

Attinzioni   (Attention)  

Auguri   (Souhaits)                                                                

Avarizia   (Avarice)

Avvena   (Avenir)

Azardu, inciartu   (Hasard)  

 

Ritornu Retour

 

B                                            

Babbu   (Père)

Baruffa   (Bagarre)

Beni stà   (Bien être) 

Biddezza   (Beauté)

Bisognu   (Besoin)

Brama   (Désir)  

Bravezza   (Gentillesse)

Briachina   (Ivresse)

Bucia   (Mensonge)

Burla  Scherzu  Taroccu  (veda Usi) (Plaisanterie)  

 

Ritornu Retour

 

C                                           

Caccia, Animali citati in i pruverbii (Chasse)

Calmu   (Calme)  

Campà   (Manière de vivre)  

Campagna   (Campagne)

Casa   (Maison)

Cattivezza   (Méchanceté)

Cattiva educazioni   (Mauvaise éducation)                                                                               

Collara   (Colère)

Colpa   (Faute)  

Crianza   (Politesse)  

Cridenza   (Croyance)                                                                        

Cucini   (Cousins)

Cumandu   (Commandement)

Cumpagnia   (Compagnie)  

Cumplicazioni   (Complication)  

Cumplicità   (Complicité)  

Cumplimentarità   (Complémentarité)  

Cumunu    (Commun)                                                                 

Cundulianzi  Scusi   (Condoléances)  

Cunfidenza   (Confiance)  

Cunniscenza   (Connaissance)  

Cunsigli   (Conseils)  

Cuntinenti   (Continents)  

Cuntintezza   (Joie)  

Cuntradizioni   (Contradiction)  

Curaghju   (Courage)  

Curiosità   (Curiosité)

 

Ritornu Retour

 

D                                            

Debiti    (Dettes)

Decisioni   (Décision)  

Derisioni   (Dérision)  

Diavuli   (Diable)

Dibulezza    (Faiblesse)

Diciaredda   (Bavardage)

Diffarenza   (Différence)

Difetti    (Défauts)

Difficultà   (Difficulté) 

Difesa, Pruvucazioni  (Défense)  

Disgrazia    (Malheur)                                                                                 

Dispiacè   (Déboires)  

Distrazzioni   (Distraction)  

Diversità    (Diversité)  

Divizia   (Abondance)  

Diu    (Dieu)

Dolu   (Deuil)  

Donna  (Femme)

Dubitu   (Doute)

Dulori   (Douleur)  

 

Ritornu Retour

 

E                                             

Educazioni    (Education)

Egoisimu   (Egoïsme)  

Esagerazioni, Pruvucazioni  (Exagération)

Estru   (Caprice)  

Evidenza   (Evidence)  

 

Ritornu Retour

 

F                                              

Facilità   (Facilité)

Fami   (Faim)

Falsità   (Fausseté)

Famidda    (Famille)

Fatalità   (Fatalité)  

Fatica   (Fatigue)  

Fedi   (Foi)  

Festi (veda mesi)   (Fêtes, voir mois)

Fiertà    (Fierté)

Fiducia   (Confiance)  

Forza   (Force)

Frati   (Moine)  

Furesta   (Forêt) 

Furia   (Rapidité) 

Furtuna  Scianza    (Fortune, chance)

 

Ritornu Retour

 

G                                            

Generosità   (Générosité)  

Ghjara   (Orgueil)  

Ghjastimi   (Blasphèmes)

Ghjesia, missa  (Eglise, messe)

Ghjilusia  (Jalousie)

Ghjirandulera   (Vagabondage)  

Ghjochi   (Jeux)  

Ghjudiziu   (Jugement, bon sens)  

Ghjustizia   (Justice)                                                                      

Ghjuventù   (Jeunesse)

Gioia, Grazia, Paci  (Joie, bonheur)

Guerra   (Guerre)

Guffezza  (Laideur)

 

Ritornu Retour

 

I                                               

Ignuranza     (Ignorance)

Imprudenza   (Imprudence)  

Impussibilità   (Impossibilité)

Incantesimi   (Magie blanche)

Incapacità   (Incapacité)  

Incertezza      (Incertitude)                                                                         

Incompatibilità   (Incompatibilité)  

Incumpetenza   (Incompétence)  

Indiffarenza    (Indifférence)

Individualisimu    (Individualisme)

Inghjustizia   (Injustice)

Ingratitudina   (Ingratitude)  

Insistenza   (veda Vuluntà) (Insistance, persévérance)  

Intaressu   (Intérêt, profit)

Intilligenza   (Intelligence)

Inutilità, pocu valori   (Inutilité, peu de valeur)

Invidia   (Envie)  

 

Ritornu Retour

 

L

Lascia corra   (Insouciance) 

Lascita   (Héritage)  

Leggi   (Loi)  

Libartà   (Liberté) 

Linguaccia   (Médisance)  

Lintezza   (Lenteur)  

 

Ritornu Retour

 

M                                            

Mali   (Mal)  

Malizia    (Malice)                                                                                             

Mamma   (Mère)

Mari   (Mer) 

Matrimoniu   (Mariage)

Manghjà è bia   (Manger et boire)

Mesi, santi   (Mois et saints)

Mimoria   (Mémoire)  

Mistieri   (Métier)  

Moda   (Mode) 

Mondu   (Monde)

Morti    (Mort)

Mudestia    (Modestie)

Muderazioni   (Modération)  

 

Ritornu Retour

 

N                                             

Nascita    (Naissance)

Nipoti    (Neveux)

Niscintria    (Naïveté)

Nobiltà   (Noblesse)  

Noia   (Ennui)  

Nomina   (Renommée)  

Nucenza  (Innocence)

Numicizia, Amicizia  (Inimitié)

Nutizii   (Nouvelles)  

 

Ritornu Retour

 

O                                              

Odiu, isdegnu    (Haine, dédain)

Omu    (Homme)

Onestità    (Honnêteté)

Onori   (Honneur) 

Oportunità   (Opportunité)  

Ordini   (Ordre)  

Oziu   (Oisiveté) 

 

Ritornu Retour

 

P                                               

Pacienza    (Patience)

Paci    (Paix)

Paesi, cità, loca citati in i pruverbii  (Pays,  villes, lieux dits  cités dans les proverbes)

Parintia   (Parenté)  

Parlà   (Parler)  

Parola   (Parole)  

Passatu    (Passé)

Paura   (Peur)

Pena   (Peine)  

Perdita   (Perte)  

Piccatu    (Péché)

Pinseri   (Soucis) 

Pintimentu   (Repentir)  

Posu   (Repos)  

Pratica   (Pratique)  

Pratinzioni    (Prétention, convoitise)

Pressa     (Empressement)                         

Preti    (Prêtre, curé)

Priculu   (Danger)  

Prigheri   (Prières) 

Prudenza    (Prudence)

Prufittera   (Resquillage)  

Prumessi   (Promesse)

Pruverbii   (Proverbes)  

Pruvucazioni  (Provocation)

Pulitica   (Politique)  

Puteri   (Pouvoir)  

Puvertà    (Pauvreté)

 

Ritornu Retour

 

Q                                               

Qualità    (Qualité)

Quantità   (Quantité, nombre)  

 

Ritornu Retour

 

R                                                 

Raghjoni   (Raison)  

Realità   (Réalité)  

Ricchezza    (Richesse)

Ricunniscenza   (Reconnaissance)  

Riescita   (Réussite)  

Rigali   (Cadeaux)  

Rigretu   (Regret)  

Risicu     (Risque)

Risparmiu   (Epargne)

Rispettu   (Respect)  

Rispunsabilità   (Responsabilité)  

Ruina   (Ruine)  

 

Ritornu Retour

 

S                                                 

Saluta   (Santé)

Santi (veda agricultura è santi è mesi)   (Saints, voir agriculture et saints/mois)

Sapienza    (Savoir)

Saviezza   (Sagesse)  

Sbagli   (Erreurs)  

Sbruffa   (Esbroufe)  

Scarsità   (Rareté)

Scelta, Malizia  (Choix)  

Sciucchezza   (Sottise)  

Scrianza   (Impolitesse)  

Scruccunaria    (Escroquerie)  

Scucciura   (Insouciance, Frivolité)  

Sfiducia   (Méfiance)

Sfurtuna    (Malchance)

Sicretu   (Secret)  

Sicurezza   (Sûreté)  

Soldi    (Sous, argent)

Sminticu   (Oubli)  

Spartera   (Partage)  

Spindiera    (Dilapidation)

Spiranza (Espoir)

Spirienza    (Expérience)

Sprupositu   (Démesure)

Spulera   (Gaspillage)  

Stima   (Estime)  

Strampalera    (Maladresse)

Straziera    (Tourments)

Sucessibilità   (Susceptibilité)  

Sulidarità   (Solidarité)  

Sulitudina   (Solitude)  

Sumidda    (Ressemblance)

Surrealisimu   (Suréalisme)  

Suspresa   (Surprise)  

Suttumissioni    (Soumission)

 

Ritornu Retour

                                              

T                                                   

Tempu chì faci (veda mesi)   (Temps qu’il fait, voir mois)

Tempu chì passa   (Temps qui passe)

Timurezza   (Crainte)  

Tistardizia    (Entêtement)

Tortu    (Tort)

Tradizioni   (veda usi) (Tradition) 

Tranchjara  (Fainéantise)

Travaddu    (Travail)

Tuntia    (Folie)

 

Ritornu Retour

 

U                                                   

Ubligazioni   (Obligation)  

Uffesa   (Offense)

Umiltà   (Humilité)  

Usi, Usanzi   (Us, usages)                                                                                                                          

Utilità    (Uilité)

 

Ritornu Retour

 

V                                                   

Vanità   (Vanité)  

Vargugna, Affaracci   (Honte, horreur)

Verità    (Vérité)

Vichjara   (Vieillesse)

Vicini   (Voisins)

Vita   (Vie)  

Viziu   (Vice)

Voddi    (Envie)

Vuluntà   (Volonté)

 

Ritornu Retour

                                                                           

Z                                                   

Zerga  (Mauvaise humeur)  

Ziteddi   (Enfants)

 

Ritornu Retour

 

Opari cunsultati   (Ouvrages consultés)

 

Ritornu Retour